Coordonate Generale

     Comuna Mileanca este așezatã în bazinul hidrografic al pârâului Podriga, afluent al Bașeului. Geografic, se aflã în zona de contact dintre dealurile Ibãneștilor, subunitate componentã a pod. Sucevei și dealurile Sãvenilor, subunitate componentã a Câmpiei Jijia – Bahlui.
     Relieful are un aspect colinar, culmile deluroase au orientarea nord-vest --sud-est, atitudinea fiind de 210 - 230 m : dl. Mileanca și dl. Trei Movile,  pe dreapta pârâului Podriga și dl. Scutari, La Sãrãturi, Râpianu și dl. Codreni pe stãnga pârâului..
     Rețeau hidrografică o formează pârâul Podriga cu afluentul său pârâul Lișmănița, pe care se gasesc importante acumulări de ape : iazul Lișmănița și iazul Mileanca (148 ha), fiind cele mai mari.
     Comuna Mileanca este traversată  de D.J. 290 : Dorohoi - Mileanca - Coțușca. Pe teritoriul comunei trece și D.J. 298A : Havârna - Seliștea - Darabani.
     Comuna este  formata din satele : Mileanca, Codreni, Seliștea, Scutari.
    
Satul Mileanca are o locuire străveche.  Scris în limba slavonă, un document din 15 octombrie 1491 în cancelaria voievodului Ștefan cel Mare , certifica o danie : "....Nastea, fiica lui Ioan Bîzdig, de buna voie, nesilit de nimeni....un sat pe Podraga...puțin mai sus de iazul lui Milea...".
     Numele satului este un antroponim, ce deriva din patronimul "Mile" - "Milea", proprietar de moșie și întemeietor al satului, cu ajutorul sufixului "-anca".
     Fragmentele de mai sus au fost preluate din cartea "AȘEZĂRILE UMANE DIN JUDEȚUL BOTOȘANI" de Mihai Poclid